AGRIPAK

Sp. z o.o. Sp.k.
Stary Drzewicz 3
96-315 Wiskitki
tel./fax. 46/ 856 70 73
www.agripak.pl

Agripak zajmuje się technologią magazynowania i zakiszania płodów rolnych w rękawach foliowych, a także sprzedażą nowoczesnych maszyn rolniczych, w tym suszarni przewoźnych, gniotowników, śrutowników, pakowaczek i pras silosujących.
Jesteśmy liderem sprzedaży i wynajmu suszarń przewoźnych, rękawów foliowych oraz wiodącą firmą w zakresie technologii pakowania w rękawy foliowe.

The Agripak company deals in agricultural crops storage and ensiling in silo bags, as well as sales of modern farming machines, including mobile dryers, crimper bagger mills, grinder bagger mills, baggers and silage baggers.
We are the leader in sales and rental of mobile dryers, silo bags and a leading company in the field of silo bagging technology