Plan Targów Ferma

Poniżej plan ekspozycji Targów FERMA w roku 2019. Kolorem czerwonym zaznaczono dostępne powierzchnie (oznaczone jako NN)

Hala EXPO

Hala MOSiR

Hala EXPO – górne foyer