Plan Targów Ferma

Poniżej plan ekspozycji Targów FERMA w roku 2020. Kolorem zielonym zaznaczono dostępne powierzchnie (oznaczone jako NN)

Hala EXPO

UWAGA! Brak wolnych miejsc w hali nr 1 (EXPO), zapraszamy do hali nr 2 (MOSiR)

Hala MOSiR

Hala EXPO – górne foyer