PRECON POLSKA

Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47
02-672 Warszawa
tel. +48 22 622 22 09
tel. kom. +48 607 640 029
e- mail: info@precon.com.pl
www.precon.com.pl

Precon Polska jest producentem prefabrykatów betonowych dla budownictwa rolniczego. Nasza oferta w zakresie produktów dla rolnictwa obejmuje: ściany warstwowe do chlewni, obór, kurników i stajni; podłogi rusztowe dla bydła i trzody chlewnej, oraz produkcji podłoża pieczarkowego; zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę, ścieki poubojowe; silosy przejazdowe na kiszonkę, w tym do samodzielnego montażu; legowiska dla bydła: pojedyncze i podwójne; belki podrusztowe; biofiltry i kompostowniki. Szczegółowe informacje dotyczące naszych produktów znajdują się na naszej stronie internetowej precon.com.pl
Precon Polska is a manufacturer of concrete prefabrications for agricultural construction. We offer: layered walls for pigsty, sheds, poultry houses and stables; grate floorings for cattle and swine, and production of substrate for mushroom growing; tanks for slurry, liquid manure and slaughter sewage; silage silos, also for self-assembly; dens for cattle; grate carrier bars; biofilters.