WCHiRZ w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.
ul. Poznańska 13
63-004 Tulce
tel. 61/ 872 73 30, 873 85 00
fax 61/ 872 73 54
e-mail: sekretariat@tulce.wchirz.pl
www.wchirz.pl

WCHiRZ proponuje hodowcom nasienie zarówno krajowych, jak i światowych buhajów, których potomstwo w znaczący sposób poprawi opłacalność produkcji mleka, a także pozwoli na zdobywanie nagród na wystawach hodowlanych. Wysoka jakość genetyczna naszych rozpłodników gwarantuje Państwu szybki, znaczący i trwały postęp hodowlany!