OHZ GARZYN

Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o.
Garzyn, ul. Leszczyńska 34
64-120 Krzemieniewo
tel. +48/65 536 60 50
e-mail: sekretariat@garzyn.pl
fax +48/ 65 536 60 44
www.ohz-garzyn.pl

Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o. należy do spółek hodowlanych KOWR o strategicznym znaczeniu dla Skarbu Państwa. Misją OHZ „Garzyn” jest rozwój nowoczesnego przedsiębiorstwa hodowlanego oferującego wysokiej jakości nośniki postępu biologicznego dla hodowli zwierząt. Przedsiębiorstwo swoją działalnością hodowlaną i wdrożeniową wpływa na postęp w dziedzinie produkcji rolniczej w Polsce.
Nasza działalność hodowlana:

  • stado ponad 1400 krów rasy polska holsztyno-fryzyjska. Oferujemy: jałówki cielne, buhaje do krycia naturalnego i SHiUZ-ów o wysokim indeksie PF oraz żywiec
  • stado 350 macior ras WBP i PBZ oraz duroc o najwyższym statusie zdrowotnym. Oferujemy: loszki i knurki czystorasowe oraz loszki krzyżówkowe i knurki duroc
  • stado ponad 260 sztuk owiec matek merynosa polskiego oraz białogłowej owcy mięsnej. Oferujemy: materiał hodowlany, owce i jagnięta rzeźne oraz wełnę.
  • stado ponad 20 sztuk Highland. Wzbogaca krajobraz wsi – do gospodarstw agroturystycznych. Oferujemy: buhaje do użytkowania rozpłodowego i rzeźnego oraz krowy i jałówki do dalszego chowu.