Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

Sp. z o.o. w Łowiczu
ul. Topolowa 49
99-400 Łowicz
tel. 46/ 837 07 49
fax 46/ 837 02 37
e-mail: sekretariat@mchirz.pl
www.mchirz.pl

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt z siedzibą w Łowiczu to nowoczesna Spółka realizująca program oceny i selekcji buhajów dla rasy bydła holsztyńsko fryzyjskiego odmiany czarno białej oraz programy regionalne trzody chlewnej, jak również pszczół. Działalność Spółki to 60 lat tradycji hodowlanych w Polsce. Operujemy na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego. Dostarczamy wysokiej jakości materiał biologiczny buhajów z oszacowaną wartością hodowlaną, metodą konwencjonalną jak i genomową. W realizacji programu oceny i selekcji buhajów wykorzystujemy własny ośrodek embriotransferu. Spółka posiada także stacje unasieniania loch, w których w oparciu o nowoczesne linie technologiczne zabezpiecza produkcję materiału biologicznego knurów wszystkich ras. Usługi dla pszczelarstwa są realizowane poprzez pasieki zarodowe zajmujące się hodowlą oraz sprzedażą unasienionych matek pszczelich różnych ras i linii genetycznych.

Hodowla z Wizją – Dostarczamy Sukces