GOSPODARZ.PL

Twój Portal Rolniczy
tel. kom. 506 650 670
e-mail: redakcja@gospodarz.pl
www.Gospodarz.pl

Wydawca: Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.,
1 oddział w Gnieźnie
ul. Kostrzyńska 39, 62-200 Gniezno

e-mail: biuro@amwizerunek.pl
www.AMWizerunek.pl

Gospodarz.pl jest portalem o zasięgu ogólnopolskim skierowany do gospodarzy, firm z nimi współpracujących, grup producentów rolnych, instytucji rządowych, kadry naukowej oraz uczniów i studentów. Platforma Gospodarz.pl jest długoterminowym i rozwojowym projektem mającym na celu promowanie maszyn, technologii oraz edukacji.

Gospodarz.pl dostarcza codziennie aktualnych treści z kraju i świata oraz poprzez współpracę z firmami z branży rolno-spożywczej prezentuje produkty i usługi niezbędne dla rolnictwa. Aktualne notowania giełd z całego kraju, porady specjalistów to tylko cześć informacji dostępnych na portalu. Każdy gospodarz może bezpłatnie dodać i przeglądać ogłoszenia rolnicze, umieszczać swoje. Dostępny jest też kanał rolniczej telewizji internetowej www.Gospodarz.tv.