DOLFOS

Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Gliniana 6
97-300 Piotrków Tryb.
tel./ fax 44/ 616 30 51, 616 31 51
e-mail: dolfos@dolfos.com.pl
www.dolfos.com.pl

Producent mieszanek paszowych uzupełniających i premiksów dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich i preparatów mlekozastępczych dla cieląt i prosiąt.