DeLaval

Ul. Jana III Sobieskiego 10
96-100 Skierniewice
tel. (46) 83 29 500
e-mail: Poland.info@delaval.com

Firma DeLaval jest największą i najbardziej znaną na świecie firmą produkującą urządzenia do pozyskiwania mleka. Oferuje szeroki asortyment produktów dla hodowców bydła mlecznego, a jakość i nowoczesność urządzeń przez nią produkowanych jest bardzo wysoko oceniania przez producentów mleka na wszystkich kontynentach.
W Polsce firma funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. Dziś jej biuro handlowe mieści się w Skierniewicach, natomiast firmy produkcyjne we Wrocławiu i Dobrym Mieście.
Poprzez sieć autoryzowanych dealerów DeLaval oferuje profesjonalne usługi w zakresie montażu i serwisu urządzeń oraz szkolenia i doradztwo.
DeLaval dostarcza wszystkie urządzenia potrzebne do prowadzenia nowoczesnego chowu, zarówno w małych gospodarstwach rolnych, jak i w dużych przemysłowych fermach krów mlecznych. Posiada kompletny i najszerszy na rynku asortyment produktów i gotowych rozwiązań systemowych do pozyskiwania i schładzania mleka, żywienia zwierząt, usuwania obornika, oraz programy higieny i poprawy zdrowotności krów. Posiada także nowoczesne programy zarządzania stadem oraz najnowocześniejszy system doju automatycznego – robot udojowy DeLaval VMS.