BAŁTYKGAZ

BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. jest ogólnokrajowym, koncesjonowanym dystrybutorem gazu płynnego. W swojej ponad 20-letniej działalności korzysta z najnowszych technologii i wieloletniego doświadczenia udziałowców z Niemiec. Klientom dostarcza profesjonalne instalacje zbiornikowe zarówno dla odbiorców przydomowych jak i przemysłowych.
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. is the statewide, licensed distributor of liquid gas. It uses the newest technologies and long-term experience of German shareholders in its over twenty-year business activity. It delivers professinal container installations for both household and industrial consumers.