AJDAR

Sp. z o.o.
Augustowo 6
86-022 Dobrcz, Polska
tel. 52/ 364 96 07 w. 43
tel. kom. 695 338 390
fax 52/ 364 96 08
e-mail: info@ajdar.pl
www.ajdar.eu

Projekty technologiczne .
Raporty o oddziaływaniu na środowisko, karty informacji przedsięwzięcia.
Projektowanie i kompleksowa „budowa pod klucz” obiektów dla trzody chlewnej, drobiu i budynków towarzyszących.
Dokumentacja wykonawcza i kosztorysy robót budowalnych.
Obsługa procesu budowy od pozwolenia na budowę po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.