AGROBYDŁO

Ogólnopolski Magazyn Specjalistyczny
ul. Truskawkowa 12
61-306 Poznań
tel. kom. 507 862 238
e- mail: anna.nowaczyk@agrobydlo.pl
www.agrobydlo.pl

Dwumiesięcznik “Agrobydło” wydawany przez AGRO FORUM Anna Nowaczk to nowoczesny magazyn specjalistyczny o zasięgu ogólnopolskim skierowany do hodowców bydła, producentów mleka i wołowiny oraz lekarzy weterynarii. Z uwagi na rozwiniętą tematykę z zakresu rolnictwa trafia również do szerokiego grona rolników. Artykuły publikowane w magazynie „Agrobydło” dotyczą aktualnych problemów w chowie i hodowlii bydła ras mlecznych i mięsnych. Przygotowywane są przez wybitnych specjalistów w dziedzinie nauk zootechnicznych, weterynaryjnych i rolniczych, a także praktyków i ekspertów. Często pojawiające się zagadnienia odnoszą się do produkcji ekologicznej, agroenergetyki i dobrostanu zwierząt. W każdym numerze można przeczytać opracowania na temat:
• pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój gospodarstwa oraz ekonomiki chowu i hodowli bydła w dziale „Finansowanie i doradztwo”,
• uprawy roli i roślin,
• zagospodarowania łąk i pastwisk,
• budownictwa rolniczego oraz wyposażenia budynków inwentarskich
• techniki oraz nowoczesnych technoligii w rolnictwie,
• najnowszych osiągnieć z zakresu żywienia bydła,
• rozrodu i pracy hodowlanej,
• weterynarii i profilaktyki chorób bydła,
• nowości oferowanych przez firmy,
• porad prawnych.