AGRO MANAGER

Robert Fiołek

ul. Bogumińska 21
47-460 Chałupki
Mobile: +48 570 733 222
e-mail: robert@agromanager.pl
www.agromanager.pl

Firma AGRO-MANAGER zajmuje się wdrażaniem oraz dystrybucją najnowszych rozwiązań technologicznych oraz urządzeń i wyrobów wykorzystywanych przez wiodących hodowców bydła mlecznego. Firma posiada aktywną sieć dealerską na terenie całego kraju. Na wystawie prezentujemy domki dla cieląt oraz materace oraz gumowe maty w rolkach na legowiska dla bydła.
Zapraszamy do współpracy.

AGRO-MANAGER company is engaged in the implementation and distribution of the latest technology, equipment and products used by leading dairy farmers. The company has an active dealer network throughout the country. At the exhibition we present calf hutches, mattresses and rubber mats in rolls for cattle cubicles.
We invite you to cooperation.