PROTEON PHARMACEUTICALS

ul. Tylna 3a
90-364 Łódź
tel. +48 502-678-674
e- mail: proteon@proteonpharma.com
www.proteonpharma.com

Proteon Pharmaceuticals S.A. to polska firma biotechnologiczna, która należy do światowej czołówki firm wykorzystujących bakteriofagi w zaawansowanych technologicznie produktach. Spółka opracowała i produkuje nową generację Naturalnych Rozwiązań Przeciwbakteryjnych przeznaczonych do ochrony zdrowia zwierząt hodowlanych. Proteon Pharmaceuticals proponuje naturalną alternatywę dla dotychczasowych metod zapobiegania i zwalczania zakażeń bakteryjnych.

Na bazie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych Spółka opracowała i opatentowała innowacyjne w skali światowej produkty, służące ochronie zdrowia zwierząt hodowlanych przed chorobotwórczymi bakteriami:
1) BAFASAL® – pierwszy w serii produktów wykorzystywany w hodowli drobiu i zapobiegający infekcjom bakteriami Salmonella.
2) BAFADOR® – wykorzystywany w hodowli ryb, zwalczający dwa najczęściej występujące patogeny powodujące śmiertelność ryb.

Firma oferuje również usługową produkcję autoszczepionek weterynaryjnych na bazie bakterii pozyskiwanych ze stad produkcyjnych wraz z unikalną metodą identyfikacji DNA bakteryjnego źródła zakażenia.