ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Warszawie
Filia w Łodzi
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
Sekretariat: 42/ 636-53-26, 636-12-39, 630-20-61, 636-29-72
fax 42/ 632-91-33
e-mail: lodz@anr.gov.pl
www.anr.gov.pl