TOPIGS NORSVIN

Topigs Norsvin Polska sp. z o.o.
ul. Bóżnicza 11e
61-752 Poznań
email: topigsnorsvin@topigsnorsvin.pl
www.topigsnorsvin.pl

Topigs Norsvin – najbardziej innowacyjna firma genetyczna na świecie, konsekwentnie realizująca założenie „POSTĘP W HODOWLI TRZODY. CODZIENNIE”. Numerem 1 w ofercie jest locha TN70 – produkt o niespotykanej efektywności hodowlanej, ponadstandardowej wydajność oraz unikalny potencjale produkcyjnym przekazywanym potomstwu.
Oferta obejmuje również kilka linii knurów terminalnych, system wewnętrznego remontu stada InGene, opiekę serwisową i wsparcie klientów. Szeroki cel hodowlany i różnorodność linii genetycznych pozwalają dostarczanie indywidualnych rozwiązań.
Firma tworzy struktury umożliwiające rozpowszechnianie efektów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, kładąc szczególny nacisk na zapewnienie klientom know-how oraz wsparcia na każdym etapie współpracy.
Topigs Norsvin ma charakter globalny – działa w ponad 50 krajach świata. Postęp genetyczny budowany jest w oparciu o intensywny program prowadzony z użyciem najnowszych technologii (CT, genomika, edycja genów).
INNOWACYJNOŚĆ, AMBICJA, ZRÓWNOWAŻENIE I PARTNERSTWO to kluczowe wartości, dzięki którym firma pewnym krokiem zmierza do pozycji lidera światowej genetyki.