NOACK

Sp. z o.o.
ul. Poloneza 93,
02 – 826 Warszawa.
tel. 22/ 853 45 76(do 80), 853 37 92(do 94)
fax 22/ 853 77 26
e- mail: biuro@noack.pl
www.noack.pl

Firma Noack działalność w Polsce rozpoczęła w 1990 roku. Na rynku krajowym reprezentuje liczących się międzynarodowych producentów dodatków paszowych, testów diagnostycznych oraz leków weterynaryjnych.

Oferta Noack Polen:
• dodatki paszowe dla bydła, drobiu, trzody chlewnej:
DuPont: preparaty enzymatyczne: Ksylanaza Danisco, Axtra XB, enzymy serii Avizyme 1500, fitaza pochodzenia bakteryjnego: Axtra PHY; dodatek paszowy o działaniu osmoregulacyjnym: Celtic Sea Minerals: bufor treści żwacza AcidBuf
FF Chemicals: kwasy organiczne: przeciwbakteryjne Noack AC Bacteria, przeciwpleśniowe Noack AC Mould, zakwaszające Noack AC PD, do wody do picia Noack AC WTL, zakiszacz Noack AC SIL1
Hamlet Protein: koncentraty białka sojowego: HP 100,HP 200,HP 300,HP AviStart,HP 800 Booster
Likra: dezaktywacja mikotoksyn Toxi-Tect, Toxi-Tect A
Anco: Preparaty dezaktywujące mikotoksyny, stymulujące żerność, ograniczające skutki stresu oksydacyjnego: Anco Fit, Anco Fit Poultry
Borregaard: lepiszcza ligninowe: LignoBond DD i PellTech (2), XTREME 25,
białka chronione SoyPass i Rapass
Lacto Production: koncentraty białkowo-energetyczne: Lacto 38-1 Plus, Lacto Fat Ultra, Whey Permeate, preparaty mlekozastępcze z serii Ascomilk
Volac: permeat serwatkowy (laktoza>80%): Lactoflo,
Suomen Rehu: stabilizacja mikroflory jelit: Progut, stymulator mikroflory żwacza Progut Rumen; naturalny produkt zawierający kwasy żywiczne Progres;
Nutrion: tłuszcze chronione: PalmFat
Valorex: produkty na bazie ekstrudowanego siemienia lnianego z serii ExtruLin
Vetagro: produkty chronione w matrycy tłuszczowej
Nukamel: Volamel Extra – emulgator paszowy
• testy oraz urządzenia diagnostyczne do badania żywności, pasz i celów weterynaryjnych.

Satysfakcja klientów jest podstawą rozwoju firmy Noack Polen w myśl tezy:
„Nasz serwis jest Twoim sukcesem”