FARMER PTWP

wydawca
PTWP SA
plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice
tel. 32/ 209 13 03
e-mail: farmer@farmer.pl
www.farmer.pl

Miesięcznik „Farmer” i portal rolniczy farmer.pl to najświeższe wiadomości rolnicze i fachowe artykuły, dotyczące produkcji rolnej, techniki rolniczej, prawa i agrobiznesu.
Trzy podstawowe działy – agrotechnika, technika rolnicza i ferma – a także zagadnienia gospodarcze, finansowe i prawne, w tym dotyczące sytuacji polskiego rolnictwa w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej, tworzą tytuł, który stanowi płaszczyznę wymiany myśli i poglądów osób ściśle związanych z polskim i europejskim rolnictwem.
Jako „partnerzy nowoczesnego rolnika” „Farmer” i farmer.pl stawiają na innowacyjność. Przedstawiają rozwiązania wpływające na konkurencyjność i efektywność gospodarstw rolnych, prezentują nowatorskie rozwiązania w prowadzeniu upraw i wykorzystaniu techniki rolniczej, a także nowoczesne trendy w chowie zwierząt.
Misją zarówno „Farmera”, jak i portalu farmer.pl jest prezentowanie w obiektywny i rzetelny sposób trendów, rozwiązań i zmian zachodzących w polskim i światowym rolnictwie. Redakcja na bieżąco śledzi, opiniuje i przedstawia najistotniejsze sprawy i wydarzenia dla sektora agrarnego.