Konferencje

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-technicznej towarzyszącej targom FERMA 2019

FORUM HODOWLI BYDŁA – PRODUKCJI MLEKA I ŻYWCA WOŁOWEGO

Piątek 15.02.2019

SALA A

11:00 – 11:30 prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski – UR Kraków

Tłuszcze paszowe w żywieniu krów                                                                                                                                                       

11:30 – 12:00 dr inż. Zbigniew Lach – OHZ Osięciny Sp. z o.o.

Sposoby pokrycia zapotrzebowania krów na energię

12:00 – 12:30 dr hab. Jarosław Kański – UR Kraków

Dlaczego i jak powinniśmy oznaczać dNDF, czyli strawne NDF?

12:30 – 13:00 Zbigniew Pustuła – Blattin Polska Sp. z o.o.

Żywienie, a dobrostan krów mlecznych

AULA EXPO

12:00 – 13:00 DEBATA: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktualne problemy polskiego rolnictwa i możliwości ich rozwiązania                                                                                                                                                                                         

SALA B

MODERATOR: prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

 

11:00 – 11:30 prof. dr hab. Krzysztof Rypuła – UP Wrocław

Płuca cieląt – co możemy zrobić by je chronić                                                                                                                     

11:30 – 12:00 lek. wet. Szymon Kotwica – Gabinet Weterynaryjny Wschowa

Znoszenie bólu poporodowego u krów wysokowydajnych – doświadczenia własne

12:00 – 12:30 lek. wet. Kamil Kossakowski – Embriowet – zespół ET, Bartoszyce

Embriotransfer – narzędzie pracy nowoczesnego hodowcy

12:30 – 13:00 lek. wet. Radosław Gorzkoś – Gabinet weterynaryjny Blizno, Szczutowo

Żywienie a wydajność – sztuka mądrych oszczędności

Sobota 16.02.2019

SALA A

MODERATOR: prof. dr hab. Tomasz Strabel – PFHBiPM – Centrum Genetyczne

 

11:00 – 11:30 dr inż. Agnieszka Nowosielska – PFHBiPM

Genotypowanie elementem nowoczesnego zarządzaniem stadem

11:30 – 12:00 dr inż. Katarzyna Rzewuska – PFHBiPM

Indeks ekonomiczny sposobem na powiększanie zysków                                                                                                   

12:00 – 12:30 Karol Jaroch, Krzysztof Bączkiewicz – PFHBiPM

Nowoczesne podejście do walki z kulawizną

12:30 – 13:00 Łukasz Wodas – PFHBiPM

Ograniczenie ryzyka trudnych porodów z wykorzystaniem genetyki

SALA B

MODERATOR: prof. dr hab. Piotr Goliński

 

11:00 – 11:30 prof. dr hab. Piotr Goliński – UP Poznań

Paszowe wykorzystanie użytków zielonych w świetle zmian klimatycznych                                                                                                                         

11:30 – 12:00 prof. dr hab. Roman Łyszczarz – UTP Bydgoszcz

Współczesna i perspektywiczna rola gatunków i odmian roślin łąkowych w kształtowaniu zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych w warunkach suszy

12:00 – 12:30 Andrzej Mirek, Zbigniew Pustuła – Blattin Polska Sp. z o. o.

Żywienie, a dobrostan krów mlecznych                                                                                                

12:30 – 13:00 prof. dr hab. Roman Łyszczarz – UTP Bydgoszcz

Renowacje i zakładanie trwałych i polowych użytków zielonych w warunkach ryzyka pogodowego z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego polskiego nasiennictwa traw i motylkowatych drobnonasiennych

13:00 – 13:30 Panel dyskusyjny moderator: Oskar Wysocki – CDR Poznań

Jak zarządzać podstawowym stadem krów mlecznych, aby obniżyć koszty?

AULA EXPO – Redakcja magazynu „Elita – dobry hodowca”

11:00 – 11:30 Jelle Zijlstra – Uniwersytet Wageningen

Długowieczność krów                                                                                                                                                                                                                                                              

11:30 – 12:00 prof. dr hab. Adam Traczykowski – UTP Bydgoszcz

Zdrowotność bydła                                                                                                                                                                                                                                                                   

12:00 – 12:30 dr Ryszard Kujawiak – Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.

Żywienie krów zasuszonych                                                                                                                                                                                                                                                     

AULA EXPO                                                                                    

12:30 – 13:00 Mariusz Tatka – CDR Poznań

Wspólna polityka rolna po 2020 roku – zasady wsparcia, dofinansowanie inwestycji dla gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich                                    

FORUM HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ

Piątek 15.02.2019

SALA C

MODERATOR: red. nacz. Rafał Leroch – redakcja „Hoduj z Głową Świnie”

10:30 – 11:10 lek. wet. Paweł Wróbel

Zagadnienia związane a przyczynami biegunek w początkowej fazie tuczu

11:10 – 11:50 dr Tomasz Schwarz

Żywienie w tuczu – ekonomia, dobór genetyki i wskaźniki tuczu

11:50 – 12:30 lek. wet. Adam Cichowski

Praktyczne sposoby zwalczania PRRS – uwalnianie chlewni, zagrożenia, przykłady z terenu

12:30 – 13:10 red. Mirosław Lewandowski – redakcja „Hoduj z Głową Świnie”

Problemy związane z ASF                                                                                                                         

13:10 – 13:40 dr Mirosław Wantuła Blattin Polska Sp. z o.o.

Duńskie standardy zapotrzebowania pokarmowego świń                                                                                                                         

Sobota 16.02.2019

SALA C

MODERATOR: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

10:30 – 11:00 prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Bioasekuracja jedyny sposób ochrony stad przed ASF

11:00 – 11:30 dr wet. Marian Porowski – VET-COM Olsztyn, Usługi Weterynaryjne Animal – Pobiedziska

Nowe informacje dotyczące infekcyjnych przyczyn obniżonej efektywności w produkcji świń

11:30 – 12:00 lek. wet. Krzysztof Pająk – Przychodnia Weterynaryjna w Grabicy

Jak poprawić efektywność tuczu świń?                                                                                                                         

12:00 – 12:30 dr Mirosław Wantuła – Blattin Polska Sp. z o. o.

Żywienie loch – zalecenia duńskie                                                                                                                        

FORUM HODOWLI DROBIU

Piątek 15.02.2019

SALA D

MODERATOR: Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu – Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

11:00 – 11:45 prof. Jarosław Dastych – Proteon Pharmaceuticals

Innowacyjne metody walki z salmonellą zabezpieczeniem producenta w kontekście braku publicznych odszkodowań za likwidację stad

11:45 – 12:30 Adam Kuźma, radca prawny Kuźma, Organa i Wspólnicy

Formalne i prawne sposoby zabezpieczenia inwestycji drobiarskich przed konsekwencjami wynikającymi ze zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 

12:30 – 13:00 Katarzyna Gawrońska, Mariusz Szymyślik – KIPDiP

Praktyczny wpływ działań organizacji ekologicznych na ceny jaj oraz na zmiany zachodzące w strukturze produkcji

13:00 – 15:00 Walne zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz                                                                                                                      

Jeśli macie Państwo sugestie co do interesujących was zagadnień, lub cenionych przez was specjalistów, uprzejmie prosimy o kontakt.Firmy mogą zgłaszać tematy na forum w formularzu zgłoszeniowym

© DLG Agrofood