Plan Targów Ferma

Poniżej plan ekspozycji Targów FERMA w roku 2019. Kolorem czerwonym zaznaczono dostępne powierzchnie (oznaczone jako NN)

                                                    Hala EXPO – górne foyer

© DLG Agrofood