Plan Targów Ferma

Poniżej plan ekspozycji Targów FERMA w roku 2019. Powierzchnia w hali EXPO – SPRZEDANA! Zapraszamy do hali MOSiR lub górnego foyer hali EXPO. Kolorem czerwonym zaznaczono dostępne powierzchnie (oznaczone jako NN)

                                                    Hala EXPO – górne foyer

© DLG Agrofood