Konferencje

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-technicznej towarzyszącej targom FERMA 2018

FORUM HODOWLI BYDŁA – PRODUKCJI MLEKA I ŻYWCA WOŁOWEGO

Piątek 16.02.2018

SALA A

11:00 – 11:30 prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski – UR Kraków

TMR czy PMR w żywieniu krów mlecznych?                                                                                                                                                                                                                  

11:30 – 12:00 dr inż. Zbigniew Lach – OHZ Osięciny Sp. z o.o.

Włókno fizycznie efektywne w dawkach dla krów mlecznych

12:00 – 12:30 mgr inż. Łukasz Puławski – Diamond V

Audyt TMR – zasady, wyniki

12:30 – 13:00 Mariusz Tatka – CDR Poznań

Jak dofinansować w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych inwestycje w produkcji zwierzęce?

AULA EXPO

12:00 – 13:00 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

DEBATA: Rolnictwo energią gospodarki – problemy i perspektywy                                                                                                                                                                           

13:00 – 14:00 Oskar Wysocki – CDR Poznań

Panel dyskusyjny: Innowacyjna obora – dobre przykłady

SALA B

MODERATOR: prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

 

11:00 – 11:30 prof. dr hab. Krzysztof Rypuła – UP Wrocław

Aktualne programy zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w Polsce i Europie                                                                                                                     

11:30 – 12:00 dr wet. Sebastian Smulski – Gobzin Vetlab

Profilaktyka mastitis w zasuszeniu 

12:00 – 12:30 lek.wet. Karol Wierciński – Ferma Polhoz Wojanowo

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego

Sobota 17.02.2018

SALA A

MODERATOR: dr Krzysztof Słoniewski – PFHBiPM

 

11:00 – 11:30 dr Krzysztof Słoniewski – PFHBiPM

Stado OnLine – koncepcja, teraźniejszość i perspektywy

11:30 – 12:00 Piotr Goździkiewicz

Program SOL – od strony użytkownika i „od kuchni”                                                                                                   

12:00 – 12:30 dr Ryszard Kujawiak – Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt

Prawidłowe żywienie krów zasuszonych – drogą do sukcesu

12:30 – 13:15 red. Maricn Jajor – topagrar Polska

Obora dla bydła mlecznego i mięsnego – rozwiązania z praktyki

AULA EXPO

 

13:00 – 14:30 Marek Krysztoforski – CDR Radom

DEBATA: Nowe prawo wodne – wymagania dla gospodarstw rolnych                                                                                                                                      

SALA B

MODERATOR: prof. dr hab. Piotr Goliński

 

11:00 – 11:30 prof. dr hab. Piotr Goliński – UP Poznań

Użytki zielone źródłem dużych rezerw paszowych w żywieniu bydła                                                                                                                         

11:30 – 12:00 dr inż. Waldemar Zielewicz – UP Poznań

Wpływ nawożenia na kształtowanie składu botanicznego runi i produkcyjność użytków zielonych

12:00 – 12:30 Michał Zabost – Pöttinger Polska

Nowoczesna przyczepa samozbierająca – kluczowy czynnik sukcesu w produkcji kiszonki i zwiększaniu opłacalności produkcji mlecznej                                                                                                

12:30 – 13:00 Piotr Cebeliński – Samasz

Maszyny zielonkowe SaMASZ w procesie pozyskiwania paszy o najwyższej czystości

13:00 – 13:30 Tomasz Harciarek & dr Jacek Kamieniak – Biopharmacotech Częstochowa

Jak poprawić wydajność plonowania? Wpływ biostymulatorów AGRO-SORB na plonowanie
kukurydzy

FORUM HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ

Piątek 16.02.2018

SALA C

MODERATOR: Aleksander Dargiewicz – KZP-PTCH

 

10:30 – 11:00 dr Tomasz Radomyski – Agraid

Monoglicerydy w dietach bez tlenku cynku i antybiotyków                                                                                                                                                                                      

11:00 – 11:30 PhD Paco Fernandez – ZinPro

Wpływ stanu zdrowotnego stada podstawowego na wyniki reprodukcyjne

11:30 – 12:00 dr Michał Tarasiuk – Boehringer Ingelheim

Znaczenie bioasekuracji w ochronie zdrowia stad świń

12:00 – 12:30 Martin Haverkamp – Big Dutchman International GmbH

Żywienie multifazowe świń – zalety nowych systemów żywienia kontrolowanych komputerowo

Sobota 17.02.2018

SALA C

MODERATOR: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

                                                               

10:30 – 11:00 prof. dr hab. Zygmunt Pejsak – PIW Puławy

Optymalne wykorzystanie (konwersja) pasz – podstawa opłacalności produkcji tuczników                                                                                                                      

11:00 – 11:30 dr Marian Porowski – PIW Puławy

Grypa i różne formy jej przebiegu przyczyna strat w produkcji świń                                                                    

11:30 – 12:00 lek. wet. Krzysztof Pająk – Przychodnia Weterynaryjna w Grabicy

Probiotyki – sposób na ograniczanie stosowania antybiotyków w produkcji świń

12:00 – 12:45 red. Paulina Janusz – topagrar

Co producentom świń przyniesie rok 2018? Trendy na rynku polskim i europejskim

12:45 – 13:15 Marianne Cornec, Christian Debevere

Przyszłość żywienia trzody chlewnej bez ZnO – alternatywne strategie żywienia

AULA EXPO

 

12:45 – 13:30 Mariusz Tatka – CDR Poznań

Panel dyskusyjny: Innowacyjna chlewnia – dobre przykłady                                                                                                                                                                                  

FORUM HODOWLI DROBIU

Piątek 16.02.2018

SALA D

MODERATOR: Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu – Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

 

10:00 – 10:45 Tomasz Witkowski, prezes zarządu WTB Kancelaria Brokerska

Brak odszkodowań w zwalczaniu salmonelli – metody ograniczania ryzyka

10:45 – 11:30 Adam Kuźma, radca prawny Kuźma, Organa i Wspólnicy

Blokowanie inwestycji drobiarskich przez społeczności lokalne oraz organizacje ekologiczne – analiza
stanu prawnego oraz instrumenty pozwalające na skuteczną realizację przedsięwzięć

11:30 – 12:45 Adam Kuźma, radca prawny Kuźma, Organa i Wspólnicy

Blokowanie inwestycji drobiarskich przez społeczności lokalne oraz organizacje ekologiczne – analiza
stanu prawnego oraz instrumenty pozwalające na skuteczną realizację przedsięwzięć

12:45 – 13:15 Michał Majewicz – BM Biogazownie Włocławek

Innowacyjne technologie biogazowe przy hodowli drobiu

13:15 – 14:00 Mariusz Szymyślik, dyrektor Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Długoterminowe prognozy dla branży jaj spożywczych w kontekście zapowiedzi wycofywania z oferty
handlu wielkopowierzchniowego jaj pochodzących z chowu klatkowego

 

Sobota 17.02.2018

SALA C

 

13:15 – 13:45 prof. dr hab. Jarosław Dastych

Jak zapewnić bezpieczeństwo żywności w świetle zmieniającego się programu zwalczania salmonelloz w Polsce?

Rozwiązania dla producentów i przetwórców

 

Jeśli macie Państwo sugestie co do interesujących was zagadnień, lub cenionych przez was specjalistów, uprzejmie prosimy o kontakt.Firmy mogą zgłaszać tematy na forum w formularzu zgłoszeniowym

© DLG Agrofood